อุปกรณ์ชุดปลูก - รางรวมน้ำ ตาข่ายพรางแสง

Growing Tray ถาดสีดำ 50 หลุม
Growing Tray
ถาดสีดำ 50 หลุม

Starter Cups ถ้วยเพาะ 80 หลุม
Starter Cups
ถ้วยเพาะ 80 หลุม

Tray ถาดรองเพาะ
Tray
ถาดรองเพาะ

ชุดท่อส่งน้ำ (Waterpipeline)  สำหรัชุดปลูกขนาด 1,2,3และ6 เมตร
ชุดท่อส่งน้ำ
Waterpipeline
สำหรับชุดปลูกขนาด 1,2,3และ6 เมตร

 

ตาข่ายพรางแสง 50 % สีเงิน (Shading net) สำหรัชุดปลูกขนาด 1,2,3,6 เมตร และ DFT
ตาข่ายพรางแสง 50 % สีเงิน Shading net
สำหรับชุดปลูกขนาด 1,2,3,6 เมตร และ DFT
มุ้งกันแมลง สำหรับชุดปลูก (Insect net) สำหรัชุดปลูกขนาด 1,2,3,6 เมตร และ DFT
มุ้งกันแมลง สำหรับชุดปลูก
Insect net
สำหรัชุดปลูกขนาด 1,2,3,6 เมตร และ DFT

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh