กรีนโอ๊ก
Green Oak


เรดโอ๊ก
Red Oak


เรดคอรัล
Red Coral


บัตเตอร์เฮด
Butter Head


คอส
Salad Cos

ฟิลเลซ์ไอซ์เบิร์ก
Frillice Iceberg

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh