เครื่องวัดและปั้มน้ำ

pH meter  เป็นเครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
pH meter
เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

Ec meter  เครื่องมือวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร
Ec meter
เครื่องมือวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร

pH Test Kit (Drop Test) ชุดน้ำยาตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ เป็นน้ำยาหยดเพื่อทดสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ ตรวจสอบค่าโดยการเทียบสี
pH Test Kit (Drop Test)
ชุดน้ำยาตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ  (Timer)  เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาในการให้สารละลายธาตุอาหารโดยอัตโนมัติ
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ
Timer

ปั๊มน้ำ Water Pump & Air Pump AP1600
ปั๊มน้ำ
Water Pump AP1600

ปั๊มน้ำ Water Pump & Air Pump AP2500
ปั๊มน้ำ
Water Pump AP2500

ปั๊มน้ำ pump 5000 ap
ปั๊มน้ำ
pump 5000 ap

ปั๊มลม air pump
ปั๊มลม
air pump

buffer_solution_pH4
สารละลายสำหรับปรับ pH 4
Buffer Solution pH 4


buffer_solution_pH7
สารละลายสำหรับปรับ pH 7
Buffer Solution pH 7


สารละลายมาตรฐานปรับ Ec meter
Electrical Conductivity Standard Solution

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh