ปั๊มน้ำ ปั๊มลม เครื่องตั้งเวลา

เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ  (Timer)  เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาในการให้สารละลายธาตุอาหารโดยอัตโนมัติ
เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ
Timer

ปั๊มน้ำ Water Pump & Air Pump AP1600
ปั๊มน้ำ
Water Pump AP1600

ปั๊มน้ำ Water Pump & Air Pump AP2500
ปั๊มน้ำ
Water Pump AP2500

ปั๊มน้ำ pump 5000 ap
ปั๊มน้ำ
pump 5000 ap

ปั๊มลม air pump
ปั๊มลม
air pump


ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh