• Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image


บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ภายใต้ตราสินค้า “Super Fresh” ซึ่งเริ่มจากการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) ภายในโรงเรือนแบบ EVAP (Evaporative Cooling System) สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สำหรับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ภายใต้การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ที่ฟาร์มอ่อนนุช (กรุงเทพฯ) และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทางบริษัทฯได้ขยายกำลังการผลิตผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ไปที่ฟาร์มแปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ และในปี 2552 ได้ขยายพื้นที่อีก 83 ไร่ ที่ฟาร์มปากช่อง (นครราชสีมา) รวมผลผลิตต่อปีกว่า 1,800 ตัน โดยจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ


ในปี 2547 บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อคัดสรรพืชผัก ตัดแต่ง-แปรรูป บรรจุ และจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ


ในฐานะผู้ผลิตอาหาร (ผักสลัดไฮโดรโปนิกส์) บริษัทฯได้ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ที่มีคุณภาพ บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด จึงได้นำระบบคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008,GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมถึงการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ
ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ
ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ทำให้กลุ่มลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา Super Fresh ทั้งกลุ่ม Modern Trade และโรงแรม ร้านอาหารชั้นนำของเมืองไทย

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษคลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh