• Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image
 • Show Image
  Show Image

event

หลักการทำงานของระบบต่างๆ ในแบบไฮโดรโปนิกส์

Print option in slimbox / lytebox? (info)
PDF

หลักการทำงานระบบ Substrate Drip Irrigation System (Drip&Creep)

เป็นชุดปลูกที่ให้สารละลายธาตุอาหารพืชโดยผ่านทางหัวน้ำหยด ลักษณะการทำงานของระบบไม่ยุ่งยาก ทำได้โดยให้ถังสำหรับใส่สารละลายอยู่สูงเหนือกว่าภาชนะปลูกเล็กน้อย แล้วใช้วาล์ว เปิด - ปิด เพื่อให้สารละลายธาตุอาหาร

Print option in slimbox / lytebox? (info)
PDF

หลักการของระบบ NFT
เป็นระบบที่สารละลายธาตุอาหารพืชมีการหมุนเวียน ซึ่งมีหลักการทำงานอย่างง่ายๆ คือสารละลายธาตุอาหารพืชจะไหลผ่านรากพืชลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มบางๆ โดยที่รากพืชจะได้รับสารอาหารและออกซิเจน ที่ช่วยในการหายใจของพืชโดยตรง

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh